Laajakaistalain tukea Saimaan Kuidun Lemin valokuituverkon rakentamiseen

Viestintävirasto on myöntänyt Saimaan Kuitu Oy:lle laajakaistatukilaissa tarkoitettua valtiontukea Lemin laajakaistahankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 1 272 217 euroa.

Lemin valokuituverkon tukikelpoisen rakentamisen kokonaisbudjetti on 3,8 miljoonaa euroa, josta valtiontukea maksetaan kuitenkin enintään 33 prosenttia hankkeen toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on 33 % ja liittyjien yksityinen rahoitusosuus on 34 %. Tarkempi tukikelpoisen hankealueen kartta löytyy Saimaan Kuidun nettisivuilta kohdasta ”Rakentaminen”.

Lemin valokuituverkon rakentaminen alkoi jo marraskuussa 2017, koska rakentamisen sai aloittaa jo hankkeen vireille tulon jälkeen. Rakentaminen jatkuu talven jälkeen huhtikuun lopussa. Tulevan kevään ensimmäisiä rakentamisen kohteita ovat Tuomelanpellon, Kuukanniemen, Kaihtulantien ja Kaamanniemen alueet. Tämän jälkeen projekti jatkuu kirkonkylällä ja muualla Lemin kunnan alueella. Lemin valokuituverkko on valmis vuoden 2019 kesällä.

Valtio ja kunnan tukea saa vain kerran

”Nyt on tärkeää, että Lemin kotitaloudet, yritykset ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat liittyvät valokuituverkkoon mahdollisimman nopeasti, koska valtion ja kunnan tukea voi saada vain kerran valokuituverkon rakentamisen yhteydessä. Verkkoa rakennetaan sinne missä on asiakkaita,” Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Saimaan kuidun valokuituverkkoon on liittynyt 1800 asiakasta. Keskimäärin liittyjien määrä on eri alueilla 40 – 100 % rakennettujen alueiden kotitalouksista ja yrityksistä. ”Tuomelanpellon alueella liittyjiä on 88 % alueen kotitalouksista”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen iloitsee.

Savitaipaleen ja Taipalsaaren valokuituverkon hankealueiden osalta Saimaan Kuitu odottaa tukipäätöksiä lähiaikoina.

Lisätietoja:

Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056, [email protected]

 

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 keväällä.

Similar Posts