Saimaan Kuidun verkkosivusto käyttää evästeitä

Evästeet (cookie) ovat tekstitiedostoja, jotka selain voi tallentaa tiedon varastointia varten käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään erityisesti silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää. Evästeiden avulla verkkopalvelun käyttäjälle pyritään rakentamaan kohdennetumpi ja palvelevampi käyttökokemus.

Evästeitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin Saimaan Kuidun verkkopalveluissa:

  • Google Analytics -palvelun avulla keräämme tietoa käyttäjistä, jotta käyttäjille voidaan tuottaa parempaa ja osuvampaa sisältöä. Googlen tietosuojakäytännön löydät osoitteesta http://www.google.com/privacypolicy.html
  • Facebookia hyödynnämme markkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalisten medioiden mainonnan kohdentamiseen kyseisten palveluiden yksityisyys- ja mainonta-asetuksista. Facebookin evästekäytännöt löytyvät osoitteesta https://www.facebook.com/policies/cookies/

Käyttämällä Saimaan Kuidun verkkosivustoja selaimella, jossa on evästeet päällä, annat suostumuksesi evästeiden käyttöön tämän käytännön ehtojen mukaisesti.

Voit estää tai kieltää evästeiden tallentamisen selaimen tai muun sovelluksen asetusten avulla​​​​, mutta estäminen vaikuttaa verkkopalvelun toimivuuteen ja käyttökokemukseen merkittävästi.​

TIETOSUOJASELOSTE

Yleinen tietosuoja-asetus, (EU 679/2016) artikla 15 1.9.2021

Saimaan Kuitu Oy on kuntien omistama yritys, joka rakentaa valokuituverkkoa ja tarjoaa sitä kautta internetyhteyksiä Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella. Keräämme ja käsittelemme tietoja vain ennalta määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tutustukaa tähän tietosuojaselosteeseen. Tässä kerromme mitä kaikkia tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme. Teidän on mahdollista myös vaikuttaa omien henkilötietojenne käyttöön. Mikäli Teillä on kysyttävää tietosuojakäytännöistämme tai haluatte käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksianne, voitte olla yhteydessä sähköpostitse, kirjeitse tai soittaa meille.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Saimaan Kuitu Oy
Kellomäentie 1
54920 Taipalsaari
040701 1230
[email protected]
Y-tunnus: 2704880-5

Yhteyshenkilö: Jari Käyhty, [email protected]

Rekisterien nimi
Asiakasrekisteri ja Suoramarkkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterissä henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

Suoramarkkinointirekisterin henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia voidaan tehdä myös esimerkiksi matkapuhelimen ja sähköpostin välityksellä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyperusteena asiakasrekisterissä ovat sopimus, suostumus ja oikeutettu etu.

Suoramarkkinoinnissa käytetään suostumusta ja oikeutettua etua.

Rekisterien tietosisältö
Asiakasrekisterissä nimi, henkilötunnus, osoite- ja muut yhteystiedot, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Luottokelpoisuuden tarkistaminen. Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset. Asiakkaan antamat lisätiedot.

Suoramarkkinointirekisterissä nimi, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, osoite-, ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot sekä tietojen muutostiedot. Rekisteröidyn suostumuksella voidaan kerätä myös muita tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterissä rekisteröity itse on tietolähteenä tai rekisterinpitäjä on hankkinut tiedot rekisteröityyn yhteydessä olevilta henkilöiltä.

Suoramarkkinointirekisterissä henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös palveluita toteuttavien alihankkijoiden rekisteristä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä, Väestörekisteristä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakkaan tietoja ei luovuteta rekistereiden lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin ulkopuolisiin maihin, Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen tai viranomaisvelvoitteiden mukaisen ajan.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on Yleisen tietosuoja-asetuksen artikloiden 12-22 mukaisesti seuraavat oikeudet: Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen rajoittamiseen
Oikeus käsittelyn poistamiseen
Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustamisoikeus

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.
Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tai heille välitetään tarvittava tieto vahvasti salattuna.

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
Tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 33.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
Saimaan Kuitu Oy kehittää tietosuoja- ja turvakäytäntöjään jatkuvasti. Päivityksiä voi tulla myös lainsäädännön muuttuessa. Siitä johtuen tietosuojaseloste tulee muuttumaan aika ajoin. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 10.3.2022.