Julkinen kuuleminen ”Saimaan Kuidun Taipalsaaren 2016 valokaapeliverkko” –hankkeesta

Saimaan Kuitu Oy suunnittelee toteutettavaksi Taipalsaaren kunnan Hovimäki-Olkkola-Vitsai-Telkkälä-Levänen-Ahokkala –alueella (Taipalsaari 2016A) ja Saimaanharju-Konstu-Kirjamoinniemi-Kuivaketvele –alueella (Taipalsaari 2016B) valokuituhanketta. Saimaan Kuitu Oy on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Maaseutuvirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö. Kartta alueesta löytyy osoitteesta www.saimaankuitu.fi/ajankohtaista.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Saimaan Kuitu Oy:lle 4.4.2016 kello 16.00 mennessä joko postiosoitteeseen Saimaan Kuitu Oy, Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale tai [email protected]. Kuoreen/sähköpostiviestin otsikkokenttään maininta ”Valokuitu/kuuleminen”. Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot:
Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, [email protected]
Saimaan Kuidun myynti- ja markkinointipäällikkö Heli Pajuvirta, 040 707 4772, [email protected]
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asiantuntija Jukka Penttilä, 0295 029 077, [email protected]

Saimaan Kuidun hallitus

2016-03-09 Saimaan Kuitu Oy_Taipalsaaren 2016A hankealueen kartta
2016-03-09 Saimaan Kuitu Oy_Taipalsaaren 2016B hankealueen kartta

Similar Posts