Yhteisrakentaminen jatkuu Savitaipaleella ja Taipalsaarella

Routa suli ja säävarman sähkö- ja valokuituverkon rakentaminen jatkuu taas Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Saimaan Kuitu Oy jatkavat viime vuonna alkanutta hyvää yhteistyötä verkkojen maarakentamisessa.

Yhteisrakentamisen pääpaino on tänä vuonna Savitaipaleen keskustan eteläpuolella Mikkelintien Ellosenpäässä, missä työt ovat jo käynnissä Savitaipaleen keskustan suuntaan. Sen jälkeen suunnataan Petynmäkeen, Hallitien ja Urheilutien kautta Olvenlammelle sekä Mustapään alueelle.
Taipalsaarella tehdään tänä vuonna yhteisrakentamista Jauhialassa, Konstussa ja Ahokkalassa. Osapuolet rakentavat verkkojaan myös toisistaan riippumatta.

Rakentaminen työllistää ja kehittää kuntia

”Teemme yhteisrakentamista siellä missä se teknistaloudellisesti on järkevää ja johtaa kuntalaisten ja yritysten kannalta hyvään lopputulokseen”, toteavat projektipäällikkö Kari Kotirinta Saimaan Kuitu Oy:stä ja urakoitsijan eli Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n projektipäällikkö Jarno Kähö. He toteavat, että rakentaminen on iso ja kallis investointi, jossa työllistyy merkittävä määrä alueella asuvia ihmisiä. Rakentaminen myös näkyy kunnassa työn touhuna ja merkkinä kuntien kehittymisestä. Säänvarma sähkö ja nopea kuituverkko turvaavat kuntalaisen hyvinvointia vuosikymmeniksi.

Mukana tukea EU:lta

Pääosa Saimaan Kuidun valokaapeliverkosta rakennetaan Maaseuturahaston EU-tuen avulla, jonka vuoksi asiakkaat saavat merkittävän, tuhansien eurojen taloudellisen hyödyn. Tukirahaa on käytössä kullekin rakennusalueelle vain kerran eli nyt rakennusalueella asuvien kannattaa tarttua tilaisuuteen.

Rakennustyöt mahdollisimman vähin häiriöin

Projektipäälliköt haluavat korostaa, että verkkoja rakennetaan kuntalaisten tarpeisiin. Rakentajat pyrkivät tekemään työt niin, että niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa asukkaille ja liikenteelle, mutta työn luonteen vuoksi lyhytaikaisia häiriöitä ei voi välttää. Työjärjestykselle on tekniset riippuvuudet, joiden mukaan niitä toteutetaan. Siitä seuraa, että esimerkiksi kaivupaikkoja on auki joskus pitkäänkin. Projektipäälliköt toivovat, että asukkaat rohkeasti kysyvät jo ennakkoon asioita lähialueensa rakentamiseen liittyen, silloin voidaan parhaiten ottaa huomioon töihin liittyviä eri näkökohtia.

Lisätietoja:
Saimaan Kuitu Oy, projektipäällikkö Kari Kotirinta, [email protected], 050 453 2032
Lappeenrannan Verkonrakennus Oy, projektipäällikkö Jarno Kähö, [email protected], 050 339 9385
Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, [email protected], 0400 141 056
Lappeenrannan Energiaverkot Oy, toimitusjohtaja Arto Taipale, [email protected], 040 743 2350

Similar Posts