Toimitusjohtajan katsaus

Valokuituverkon syntymisen perustatyö tehtiin syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.

Vuoden 2014 aikana perustajakunnille selvisi, että teleoperaattorit eivät tule rakentamaan valokuituverkkoja Taipalsaarella ja Savitaipaleella. Toisaalta jo silloin tiedettiin, että Sonera aikoo purkaa kuparikaapeleihin perustuvat laajakaistayhteydet ja näin kuntien laajat alueet jäisivät pelkästään laajakaistayhteyksissä GSM verkkojen varaan.

Talvella 2014-2015 Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien alueille suunniteltiin valokuituverkko, jossa otettiin huomioon yhteisrakentaminen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa Taipalsaarella ja Elisa Oyj:n kanssa Taipalsaarelta Savitaipaleelle.

Keväällä 2015 tekivät Taipalsaaren ja Savitaipaleen kuntien kunnanvaltuustot kauaskantoiset yksimieliset päätökset aloittaa valokuituverkon rakentaminen kuntien omana lähes 2 miljoonan investointina.

Osuuskunta vai osakeyhtiö

Alkukesän 2015 aikana mietittiin perustettavan toimijan muotoa, perustetaanko osuuskunta vai osakeyhtiö. Laajojen ja perusteellisten selvitysten jälkeen päätettiin perustaa voittoa tavoittelematon Saimaan Kuitu Oy. Silloin todettiin, että Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistama yhtiö on helpompi johtaa ja uusi kuntalaki soveltuu paremmin kuntaomisteiselle yhtiölle.

Lemin kunta Saimaan Kuidun osakkaaksi

Lemin kunta tuli Saimaan Kuidun osakkaaksi 1.12.2016. Samalla tehtiin uusi osakassopimus kaikkien kolmen omistajakunnan kesken.

Perusteleoperaattorin kilpailutus ja avoin verkko

Ennen Saimaan Kuidun perustamista kilpailutettiin perusteleoperaattori neuvottelumenettelyllä. Perusteleoperaattorin tehtävä on ylläpitää avointa Saimaan Kuidun valokuituverkkoa. Tarjouksia saatiin kolmelta teleoperaattorilta ja kilpailun voitti Blue Lake Communications Oy (BLC). BLC:n tarjous täytti kaikki tarjouspyynnön vaatimukset ja oli tarjouksista edullisin. Kilpailutuksen jälkeen tehtiin kaikki tarpeelliset liittymäsopimusehdot, liittymäsopimukset ja tuotteiden palvelukuvaukset, jotta liittymien myynti voitiin aloittaa Saimaan Kuidun perustamisen jälkeen.

Saimaan Kuidun kaikki keskeiset teleoperaattoripalvelut ostetaan määräaikaisella sopimuksella BLC:ltä, koska omaa osaamista ei olisi ollut riittävästi koko teleoperaattoritoiminnan nopeaan aloittamiseen. Saimaan Kuitu on ollut erittäin tyytyväinen BLC:n toimintaan. Kuitenkin jo alun perin on lähdetty siitä, että BLC sopimus on määräaikainen ja se kilpailutetaan ennen sopimuksen umpeutumista. Tarvittaessa uudelle sopimukselle haetaan myös uutta sisältöä ja katsotaan mitä Saimaan Kuitu tekee itse työllistämällä oman paikkakunnan ihmisiä tai mitä ostetaan palveluna.

Tasapuoliset palvelut kaikille kuntalaisille

Heti alusta lähtien Saimaan Kuidun tavoitteena on ollut rakentaa tasapuoliset ja tasahintaiset valokuituyhteydet ja internetpalvelut kaikille kuntalaisille. Yhtiö on perustettu kuntalaisia varten.

Saimaan Kuidun valokuituverkko on erittäin laaja ja varmatoiminen

Vuoden 2015 ja 2016 aikana on Saimaan Kuitu rakentanut valokuituverkkoa laajasti molempien perustajakuntien alueella. Kaapeliojaa on tehty kaikkiaan 300 kilometriä. On perustettu ja varustettu kaksi viestiasemaa molempiin kuntakeskuksiin Taipalsaarelle ja Savitaipaleelle sekä niiden välille on rakennettu valokuituyhteys. Erityisesti on panostettu valokuituverkon varmatoimisuuteen valitsemalla laadukkaita materiaaleja ja osaavia urakoitsijoita sekä rakennettu valokuituverkon internetvarmistusyhteydet.

Yhteisojarakentaminen

Yhteisojarakentamista on tehty hyvällä menestyksellä yhdessä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa ja molempien omistajakuntien valaistuskaapelointiprojekteissa sekä Elisan kanssa yhteisojareitillä. Yhtiö on osallistunut yhteisrakentamisen lain valmisteluun. Lain voimaan tulon jälkeen viestintävirasto on huomioinut Saimaan Kuidun aktiivisuuden yhteisrakentamisessa ja se on kutsunut yhtiön auttamaan yhteisrakentamisen markkinoinnissa. Saimaan Kuidun lähtökohdat yhteisrakentamiselle ovat Suomen, alueemme ja kansalaisten hyöty. Yhteisrakentaminen on säästänyt myös Saimaan Kuidun rakentamiskustannuksia.

Laajakaistalain muutos

Saimaan Kuitu on vaikuttanut myös merkittävästi nykyisen laajakaistalain muuttamiseen. Saimaan Kuidun elokuun 2016 hallituksen kokouksessa arvioitiin valokuituverkon jatkorakentamista laajakaistalain tukirahoilla. Keskustelujen pohjalta päätettiin ehdottaa laajakaistalain muuttamista, jotta rakentaminen ei sisältäisi niin paljon taloudellisia riskejä. Loppuvuodesta 2016 laajakaistalain muutosesitys oli hyvässä myötätuulessa eduskunnassa. Saimaa Kuitu hakee uuden lain myötä tukea heti kun se on mahdollista.

Nopeat valokuituyhteydet ja internet palvelut otettu hyvin vastaan

Saimaan Kuitu on otettu hyvin vastaan asiakkaiden keskuudessa. Liittymäsopimuksia on jo yli tuhat. Valokuituyhtiön perustamiselle oli selvä asiakkaiden tarve.

Tiedonsiirto kasvaa valtavasti lähivuosina

Tulevaisuudessa tiedonsiirron määrä tulee kasvamaan erittäin paljon. Useat teleoperaattorit ja asiantuntijat arvoivat, että 4G yhteydet eivät tule riittämään. 5G verkkokaan ei tuo parannusta 2020-luvulla, koska sen tukiaseman signaalin kantama on vain sata metriä vapaassa tilassa.

Television ja internetin lähentyminen voimistuu. Jo nyt Japanissa ja Koreassa on valmiina 8K televisioiden prototyypit, jotka vaativat vähintään 120 Mbits valokuituyhteyksiä.

Etelä-Karjala/Suomi ja Euroopan Unionin tavoitteet

Euroopan komissio asetti syyskuussa 2016 tavoitteeksi, että jokaisella kotitaloudella ja yrityksellä EU:n alueella on sadan megan yhteydet ja gigan yhteydet ovat saatavissa. Saimaan Kuitu toteuttaa jo nyt EU:n tavoitteita.

Maailmalla valokuituverkkojen rakentamisessa on menossa selvä buumi. Joka puolella maailmaa rakennetaan nyt kuluttajille ja yrityksille valokuituyhteyksiä. Lisääntyvä rakentamien saattaa myös nostaa valokaapeleiden hintoja, koska valokuidun tuotantokapasiteettia on nyt liian vähän maailmassa.

Suomessa valokuituliittymien määrä on suhteellisen alhainen vain noin 4 % kaikista laajakaistaliittymistä. Vastaavasti Ruotsissa sama luku on 46 %. Suomessa valokuituverkkojen rakentaminen tulee vauhdittumaan uuden laajakaistalain myötä. Lisärahoitusten päätösten tarve kasvaa voimakkaasti vuoden 2018 aikana, koska silloin nykyiset tukirahat ovat loppumassa.

Etelä-Karjalassa Taipalsaaren ja Savitaipaleen kunnat ovat näyttäneet koko maakunnalle esimerkkiä, miten nopeiden ja toimintavarmojen valokuituyhteyksien haaveista tehdään totta. Lemi on tullut Saimaan Kuituun mukaan ja pääsemme aloittamaan ensi kesänä myös valokuituyhteyksien tarjonnan lemiläisille. Saimaan Kuidun osakassopimuksen mukaan: ”Periaatteena on, että yhtiöön voidaan ottaa uusia kuntia tai kuntayhtymiä osakkaiksi.” Tämä on hyvä linjaus ja tienviitta myös muille kunnille ja kuntayhtymille.

Digitalisaatio ja uusi valokuitulaki

Digitalisaatio etenee kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja se on kehityksen moottori sekä Suomen ja oman alueemme kilpailukyvyn edellytys. Suomen ja oman alueemme pitää olla eturintamassa nopeiden ja laadukkaiden valokuituliittymien saatavuudessa. Tätä varten tarvitaan välttämättä uusi valokuitulaki, jotta koko Suomi voidaan seuraavan kymmenen vuoden aikana nostaa uudelle tiedonsiirron tasolle.

Saimaa Kuidun auttaa omistajakuntiaan ja niiden asukkaita sekä yrityksiä olemaan kehityksen kärjessä

Saimaan Kuidun visio on poistaa takapajula alueeltamme ja rakentaa Suomen nopeimmat valokuituyhteydet, jotka auttavat omistajakuntia ja sen asukkaita sekä yrityksiä olemaan kehityksen kärjessä. Saimaan Kuidulla on tässä tehtävässä loistava tulevaisuus edessä.

Saimaan kuidun voimavara on yhtiön oma henkilöstö, yhteiskumppanit ja omistajakunnat

Saimaan Kuidulla on pieni oma ydinhenkilöstö. Saimaan Kuitu toimii verkostomaisesti yhteistyössä useiden kumppaniyritysten kanssa. Suuri kiitos kuuluu Saimaan Kuidun omalle henkilöstölle ja kumppaniyritysten henkilöille yhtiön ensimmäisen tilikauden tavoitteiden saavuttamisesta.

Kiitos kuuluu myös omistajakunnille, jotka ovat aktiivisesti tukeneet Saimaan Kuidun työtä. Hallituksen jäsenet, kunnanjohtajat ja muut kuntien virkahenkilöt ovat auttaneet Saimaan Kuitua, kiitos teille kaikille!

Similar Posts