Julkinen kuuleminen Saimaan Kuidun Suomenniemen valokuituverkon vaihe 3 – hankkeesta

Saimaan Kuitu Oy suunnittelee toteutettavaksi Mikkelin kaupungin alueella Suomenniemen vaihe 3 -valokuituverkkohanketta. Hankkeen aikana hankealueen liittymän tilaaja asiakkaille rakennetaan 100 Mbit- 1000 Mbit symmetrinen valokuituyhteys. Saimaan Kuitu Oy on hakenut hankkeelle julkista rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskuksesta, EU:n maaseuturahaston elpymisrahoituksen tukea. Muusta hankkeen rahoituksesta vastaa Saimaan Kuitu Oy ja liittymän ottajat.

Ruokavirasto edellyttää julkista kuulemista laajakaistahankkeissa. Julkisella kuulemisella selvitetään, onko alueelle tulossa kaupallisin ehdoin rakennettavaa vastaavaa infrastruktuuria seuraavan kolmen (3) vuoden aikana tukitoimenpiteen julkaisemisajankohdasta lukien. Kuulemiseen voi vastata sekä julkinen että yksityinen toimija kuin myös yksityinen henkilö. Kuuleminen löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilla 15.12.2021 – 15.1.2022 välisenä aikana osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset, Saimaan Kuitu Oy verkkosivulta www.saimaankuitu.fi/ajankohtaista ja laajakaistainfo.fi sivuilta.

Mahdolliset kirjalliset vastaukset julkiseen kuulemiseen toimitetaan Etelä-Savon ELY keskukseen 15.1.2022 kello 16:00 mennessä, joko sähköpostilla, [email protected] tai
[email protected].

Vastauksessa pyydetään erittelemään millä aikataululla ao. vastaaja on rakentamassa valokuituverkkoa ja mille alueelle sekä mitkä ovat vastaajan yhteystiedot.

Lisätiedot:

Kaija Siikavirta, maaseutuasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus, [email protected],
puh. 029 502 4087

Jari Käyhty, toimitusjohtaja, Saimaan Kuitu Oy, [email protected], puh. 040 687 6649

Rakentamisalue:
Suomenniementien ja Karkauksentien ja niiden ympäristö, VT 15 ympäristö. VT 13 Kyyröön asti, Mikkolantie ja Honkataipaleentie. VT 15 lähtevä Rantintie ja sen ympäristö.

Kuulemisen aikataulu:

15.12.2021 – 15.1.2022

Similar Posts