Laajakaistalain tukea Saimaan Kuidun Savitaipaleen valokuituverkon rakentamiseen!

Viestintävirasto on myöntänyt Saimaan Kuitu Oy:lle laajakaistatukilaissa tarkoitettua valtiontukea Savitaipaleen laajakaistahankkeen rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin enintään 1,74 miljoonaa euroa.

Savitaipaleen valokuituverkon tukikelpoisen hankealueen rakentamisen kokonaisbudjetti on 3,9 miljoonaa euroa, josta valtiontukea maksetaan kuitenkin enintään 1 742 415 euroa, joka on 44,22 % hankkeen toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on 21,78 % ja Saimaan Kuidun sekä liittyjien rahoitusosuus on 34 %. Tarkempi tukikelpoisen hankealueen kartta löytyy Saimaan Kuidun nettisivuilta.

Savitaipaleen valokuituverkon rakentaminen alkoi jo vuoden 2015 keväällä ja rakentaminen on jatkunut vuosina 2015-2017. Verkon rakentaminen on ollut menestys ja se on parantanut huomattavasti Savitaipaleen kunnan asukkaiden ja yritysten tietoliikenneyhteyksiä. Rakentaminen jatkuu talven jälkeen huhti-toukokuun vaihteessa. Tulevan kevään ensimmäisiä rakentamisen kohdealueita ovat Lemintien, Mankinmyllyntien, Kauliontien, Partakoskentie, Pihamontien ja Kurhilantien alueet. Tämän jälkeen projekti jatkuu muilla valokuituverkon rakentamattomilla alueilla. Savitaipaleen valokuituverkko on valmis vuoden 2019 kesällä.

Tukirahoitusta saa vain kerran

”Nyt on tärkeää, että Savitaipaleen kotitaloudet, yritykset ja vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat liittyvät valokuituverkkoon mahdollisimman nopeasti, koska valtion ja kunnan tukea voi saada vain kerran valokuituverkon rakentamisen yhteydessä. Verkkoa rakennetaan sinne missä on asiakkaita”, Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Saimaan kuidun valokuituverkkoon on liittynyt lähes 1900 asiakasta. Keskimäärin liittyjien määrä on eri alueilla 40-100 % rakennettujen alueiden kotitalouksista ja yrityksistä.
”Kurhilan ja Solkein kylien alueella liittyjiä on 67 % alueen kotitalouksista”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen iloitsee.

Saimaan Kuidun valokuituverkossa on tarjolla Suomen nopeimmat ja edullisimmat internet-yhteydet. Saimaan Kuitu julkisti tällä viikolla Gigan internetpalvelun, jossa molempien siirtosuuntien nopeudet ovat 1000 Mbits.

Taipalsaaren valokuituverkon hankealueen osalta Saimaan Kuitu odottaa tukipäätöksiä lähiaikoina.

Lisätietoja:
Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, puh. 0400 141 056, [email protected]

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkon rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 keväällä.

Similar Posts