Saimaan Kuitu Oy:n EU:n maaseuturahaston hankekausi menestyksekäs – asiakkaat tyytyväisiä nopeisiin ja varmoihin yhteyksiin

”Ensimmäinen hankekausi on ollut sekä tuloksien että talouden osalta suunnitellun kaltainen. Olemme rakentaneet vuosina 2015-2017 Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle kaikkiaan 430 kilometriä valokuituverkkoreittejä ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä nopeisiin ja varmoihin yhteyksiin”, Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa tyytyväisenä.

 Kuntien omistama ja voittoa tavoittelematon Saimaan Kuitu Oy syntyi syksyllä 2015. Vuoden 2015 aikana valokuituverkon investoinnit tulivat perustajakunnilta. Vuosina 2016 ja 2017 valokuituverkon rakentamista on jatkettu EU:n maaseuturahaston tukirahoituksella. Rakentamisessa on hyödynnetty paljon yhteisrakentamista. Saimaan Kuidun kaapeleita on mennyt samaan ojaan sähkö- ja valaistuskaapeleiden, kaukolämpöputkien ja teleoperaattorin valokaapelien kanssa. Yhteisrakentamisen ansiosta on säästynyt paljon rahaa kaikilta yhteisrakentamisen osapuolilta ja se on ollut erittäin järkevää toimintaa myös alueen asukkaiden kannalta.

Penetraatio rakennetuilla alueilla 46%

EU-tukirahoitusta Savitaipaleen ja Taipalsaaren hankkeet ovat saaneet yhteensä 1,4 miljoonaa euroa vuosina 2016-2017. Kuntien kokonaispanostukset ovat olleet 2 miljoonaa euroa ja loput rahoituksesta tulee liittymämaksuista. Valokuituverkon kokonaiskustannusarvio vuosina 2015 -2017 on 6 miljoonaa euroa. Nyt rakennettujen alueiden omakotitalojen ja yritysten osalta penetraatio eli liittymisaste on 46 %. Joissakin kylissä liittyjiä on ollut jopa 80 – 100 %. ”Tukirahoitus on mahdollistanut sen, että myös maaseudun asukkailla on mahdollisuus toimiviin tietoliikenneyhteyksiin ja tulevaisuus on turvattu, sillä tarpeet tietoliikenneverkon nopeuden ja varmuuden suhteen kasvavat vuosi vuodelta” toimitusjohtaja Puhakainen toteaa.

Talous kunnossa

Tarkan taloudenpidon ansiosta Saimaan Kuidun talous on vakaalla pohjalla. Se on edennyt aivan 2015 laadittujen ja 2016 tarkennettujen suunnitelmien mukaisesti. ”Saimaan Kuitu maksaa lyhytaikaiset lainat pois vuoden 2017 lopussa lainasuunnitelmien mukaisesti. Lyhytaikaiset lainat ovat tarvittu, koska EU:n maaseuturahaston tukirahat ja alv-palautuksen tulevat jälkikäteen, joten rakentamisen ajaksi on tarvittu rahoitusta laskujen maksamiseen”, toimitusjohtaja Puhakainen kertoo.

Liittymäsopimuksia yli 1500 asiakkaan kanssa

Myös Lemi liittyi viime vuoden lopulla Saimaan Kuitu Oy:n omistajiin. Tällä hetkellä asiakaskuntien alueella on solmittuna yli 1500 liittymäsopimusta.

Rakentamista jatketaan muutetun laajakaistalain turvin

Laajakaistalakia muutettiin heinäkuun puolessa välissä. Rakentamisen Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren osalta on suunniteltu jatkuvan tämän Etelä-Karjalan liiton lokakuun aikana hakuun avattavan laajakaistalain mukaisen rahoituksen kautta. Jos asia etenee aikataulussaan, niin rakentaminen Lemillä voisi käynnistyä marraskuun puolivälin jälkeen. Ensimmäisiä rakennusalueita olisivat Lemin keskusta ja Toukkala-Laksiainen suunta sekä mahdollisesti Iitiä ja Kuukanniemi, jos talvi ei yllätä. Savitaipaleella uuden hankkeen mukaiset työt alkaisivat Kaihtulan ja Välijoen suunnalta ja Taipalsaarella Toijan alueella.

Saimaan Kuitu toteuttaa EU:n laajakaistayhteystavoitetta                                                                  

Euroopan Unioni on esittänyt vuoden 2025 tavoitetasoksi, että kaikkialla EU:ssa tulisi olla saatavilla sadan megabitin yhteydet, joiden nopeus on mahdollista nostaa yhteen gigabittiin. Myös Suomi on käynnistänyt viime kesänä kansallisen laajakaistastrategian valmistelun. Saimaan Kuitu ja sen omistajakunnat toteuttavat omalta osaltaan EU:n tavoitetta.

Rakentaminen välillä haastavaa, mutta jälkityöt hoidetaan

Tietoliikenneverkko on yksi harvoja investointeja jonka arvo ja tuotto kasvavat rakentamisen jälkeen. Jo rakentamisen aikana se työllistää merkittävästi ja tuo verotuloja kuntaan. Haasteitakin on. ”Kaivuutyössä on kohdattu monenlaisia maastokohteita. Tästä syystä aikataulut heittelevät välillä melkoisesti”, rakentamisen projektipäälliköt Kari Kotirinta ja Juhani Kainlauri kertovat.
Kivikkoisilla teillä kaivuutyö aiheuttaa vääjäämättä jälkitöitä, kuten kivien ja kantojen poistoa. ”Kaikki kohteet hoidetaan kuntoon. Tässä tarvitaan malttia ja yhteistyötä”, projektipäälliköt toteavat.

 Suuri kiitos projektiin osallistuneille! Tekemistä riittää syksyn aikana liittymien käyttöönotossa

Saimaan Kuidulla on oma pieni ydinorganisaatio. Se on toiminut verkostomaisesti yhteistyössä useiden yhteistyöyritysten kanssa. ”Oma henkilökunta, urakoitsijat, myyjäyritykset ja muut yhteistyöyritykset ovat tehneet hyvää työtä. Vielä on kuitenkin paljon tekemistä meneillään olevan EU-projektin osalta Savitaipaleella ja Taipalsaarella ennen kuin kaikki valokaapelijatkokset on tehty ja valokuituliittymän tilanneille asiakkaille on toimitettu internetyhteydet”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

 

 Lisätietoja:

Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, [email protected]
Savitaipaleen rakentamisen projektipäällikkö Kari Kotirinta, 050 453 2032, [email protected]
Taipalsaaren ja Lemin rakentamisen projektipäällikkö Juhani Kainlauri, 0400 101 466, [email protected]

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lemin kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä.

Similar Posts