|

Saimaan Kuidun ensimmäinen liittymä on kytketty!

Saimaan Kuitu Oy on rakentanut Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle koko kesän ja syksyn valokuituverkkoa. Ensimmäinen valokuituliittymän käyttöönotto tehtiin tänään 28.12.2015 Taipalsaaren Pappilankaan alueella toimivalle yritykselle.
”Iso urakka on tullut yhteen välietappiin. On hienoa tarjota tämänvuotisen rakentamisalueen asukkaille ja yrityksille nopeat ja toimintavarmat tietoliikenneyhteydet”, Saimaan Kuitu Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.
Samalla toimitusjohtaja Puhakainen kiittää kuntien päättäjiä ripeästä päätöksenteosta – kunnat säästivät reilusti rahaa, kun verkkoa päästiin rakentamaan yhteisojissa yhdessä energiayhtiön ja teleoperaattorin kanssa.

Tarjolla myös gigan yhteyksiä

Saimaan Kuitu Oy perustettiin elokuun lopussa ja liittymämyynti käynnistyi syyskuun alussa. Myynti on käynyt vilkkaana ja asiakkaiden määrä vuoden 2015 rakennetuilla alueilla on hyvä. Liittymäkytkennät saadaan tehtyä kaikille asiakkaille tammi-helmikuun aikana. Verkkoa on rakennettu kaikkiaan noin 200 kilomeriä. Yritys tarjoaa 100/100 Mbit/s tai 1000/100 Mbit/s nopeuksia asiakkailleen. ”Asiakkaat ovat ottaneet myös gigan nopeuksia käyttöönsä”, toimitusjohtaja Puhakainen kertoo.

Yhteistyö toimivaa

Saimaan Kuitu Oy:n teleoperaattorina toimii kesällä kilpailutuksen voittanut Blue Lake Communications Oy (BLC). ”Olemme tehneet yhteistyötä kesästä lähtien ja se on ollut erittäin toimivaa. Asioita on ollut paljon ja kaikki on saatu ratkaistua hyvässä hengessä. On ollut myös mukava seurata liittymämäärän kehitystä. Meille operaattorina Saiman Kuidun gigan yhteyksien tarjoaminen kuluttajille on hyppy eteenpäin – näitä ei monilla operaattoreilla ole tarjolla ”, Blue Lake Communications Oy:n operatiivinen johtaja Hannu Väänänen toteaa.

Sote-puolen digitaalisaatio ratkaisut kiinnostavat kuntia

Savitaipaletta ja Taipalsaarta kiinnostaa mitä uutta nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet voivat tuoda sosiaali- ja terveyspuolen palveluihin. Tammikuun alussa molemmissa kunnissa onkin käynnistymässä yhdessä kuntien, Eksoten ja Blue Lake Communications Oy:n kanssa Sointu-pilotti, jossa testataan yhdessä asiakkaan, omaisten ja kotihoidon henkilökunnan kanssa toimivia ratkaisuja siihen, että valokuituyhteyksien kautta käytettävien laitteiden ja palvelujen tukemana kotona olisi vielä entistä turvallisempi ja parempi asua.

Valokuitu helpottaa yrittäjän arkea

Ensimmäinen valokuituliittymä kytkettiin Taipalsaaren Pappilankankaalle Mill Optics Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ruuskalle. Hän tarvitsee globaaliin liiketoimintaansa nopeita ja varmoja yhteyksiä. ”Teen paperiteollisuudelle konenäköön liittyviä töitä, jotka liittyvät jo asennettujen järjestelmien optimointiin. Tilasin gigan yhteyden käyttööni, sillä kytkeydyn kotoa järjestelmiin ja näin saan tänne tarvitsemaani tietoa reaaliajassa”, toimitusjohtaja Mikko Ruuska toteaa.

Rahoitustukineuvottelut käynnissä ELY-keskuksen kanssa

Kun on päästy hyvään alkuun, niin rakentamista halutaan myös jatkaa. Maaseutualueilta on tullut paljon kyselyjä siitä, miten valokuituverkon saisi myös omalle kylälle. Saimaan Kuitu Oy:llä on parasta aikaa EU-tukihakemukset Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen käsittelyssä. ”Neuvottelut jatkuvat pyhien jälkeen. Uskon, että saamme jatkaa ensi vuonna hyvin alkuun päässyttä rakentamista ja näin tyydyttää nopeita ja varmoja yhteyksiä kaipaavien tarpeita”, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen toteaa.

Lisätietoja: Saimaan Kuitu Oy, toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen, 0400 141 056, [email protected]
Blue Lake Communications Oy (BLC), operatiivinen johtaja Hannu Väänänen, 044 777 5776, [email protected]

Saimaan Kuitu Oy on Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien omistama voittoa tavoittelematon valokuituverkkoyhtiö, joka perustettiin kuntalaisten tarpeesta käyttää nopeita ja varmoja tietoliikenneyhteyksiä. Saimaan Kuidun valokuituverkkoa on rakennettu vuoden 2015 aikana pääosin yhteisrakentamisella energiayhtiön ja teleoperaattorin kanssa yhteiskaapeliojissa. Olemme yhteisrakentamisessa alan pioneereja ja yhteistyö on koettu molemmin puolin kannattavaksi.

Similar Posts